48 12 0 0 0

JAVA – OGEN

1. schuin omlaag en amandelvormig met streep als pupil

amandelvormige ogen, schuin, mripat liyepan- volgens Sukir


gezwollen


met dwarsstreepjes


jaitan kriyipan, smalle wenkbrauwen


mripat kriyipan – volgens Sukir spleetogen


Volgens Sulardi, Surakarta:

2. schuin omlaag en ovaal met punt als pupil

ovale ogen, mripat dondongan – volgens Sukir
als de opengesneden kedon(g)dong vrucht


mripat kedondongan, volgens Sulardi, Surakarta


mripat kedhelèn – volgens Sukir kedhelèn, als de kedelé boon


kedhelèn, als de kedelé boon , volgens Sulardi, Surakarta

3. groot rond oog, schuin omlaag

bolle ogen, mripat telengan – volgens Sukir

volgens Sulardi, Surakarta:

thelengan, woest starend


pecicilan, verwilderd


starend


plèlèngan, nors kijkend


angstaanjagend

4. ogen met halve pupil, tegen bovenooglid

mata kelipan, met halve pupillen, dromerig – volgens Sukir


volgens Sulardi, Surakarta


met schuine ogen, minachtend

vol verbazing, volgens Sulardi, Surakarta