Bronbeek
De nieuwsbrief informeert geïnteresseerden vier- tot vijfmaal per jaar over de publieksactiviteiten en ander nieuws van Museum Bronbeek, het museum over de koloniale geschiedenis van Nederland, met name in Nederlands-Indië.
Website: Bronbeek

DelChi Institute 
Het stichting DelChi Institute heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan de communicatie en samenwerking tussen Nederland en China en het bevorderen van de integratie van Chinezen in de Nederlandse samenleving door middel van dienstverlening op hoog niveau, trainingen op cultureel en ander gebied, maatschappelijk en wetenschappelijk advies en juridische ondersteuning. Voorts organiseert het DelChi Institute interculturele activiteiten en projecten en biedt algemene communicatie-ondersteuning.
Website: DelChi Institute

Delfia Batavorum
De historische vereniging Delfia Batavorum wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. De vereniging is in 1935 opgericht met de bedoeling de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Delft en omgeving te bevorderen. Dit gebeurt door het organiseren van diverse activiteiten, zoals excursies en lezingen, en de publicatie van een jaarboek. Daarnaast stelt Delfia Batavorum diverse prijzen beschikbaar aan mensen en/of organisaties die zich inzetten voor het Delftse culturele erfgoed.
Website: Delfia Batavorum

Delft Multicultureel
Op de multiculturele site van Delft vindt u nieuws en informatie over de verschillende culturen die in Delft wonen.
Website: Delft Multicultureel

Erfgoed Delft
Erfgoed Delft en omstreken maakt zich sterk voor het culturele erfgoed van Delft en omstreken. Zij maakt informatie en collecties op het gebied van archeologie, kunst, geschiedenis en archieven toegankelijk voor het publiek.
Website: Erfgoed Delft.nl

Indische-Indonesische websites en Indisch4ever
Website met o.a agenda’s van komende activiteiten, alsmede verwijzingen naar websites met nieuws, organisaties en culturele instellingen m.b.t. Nederlands Indië en Indonesië.
Website: indisch4ever
Website: indische-indonesische websites

Inisiatip
De vereniging Inisiatip stelt zich ten doel het bevorderen van sport-, ontspannings-, culturele en sociale activiteiten in de ruimste zin. In de ledenlijst treft men naast Chinese ook Javaanse, Nederlandse, Surinaamse, Hawaiiaanse en Antilliaanse namen aan.
Website: Inisiatip

Java Post
Hét magazine voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederlands-Indië. De afgelopen vijf jaar publiceerde de Java Post meer dan 500 artikelen: over politiek, economie, cultuur en media. Over Indonesiërs, Indo´s en Belanda´s. Over tempo doeloe, oorlog en bersiap. Vooral over toen, maar niet minder over nú. Nederlands-Indië leeft nog steeds!
De Java Post wil vastleggen wat verloren dreigt te gaan, en ruimte bieden aan discussie.
Website: Java Post

Musea
Informatie en tips over musea, hun tentoonstellingen en hun openingstijden kunt u vinden op musea, en op
Museumtijdschrift

Museum Volkenkunde
Museum Volkenkunde beheert wereldvermaarde collecties en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek.
Website: Museum Volkenkunde

Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM)
De Federatie van Vrienden van Musea (NFVM) richt zich op vriendenorganisaties die zich zich te doel stellen, instellingen te steunen die zich inzetten voor het beheer en behoud van cultureel erfgoed, en dit erfgoed exposeren en/of toegankelijk maken voor het publiek. Zo’n instelling is veelal een museum, maar kan bijvoorbeeld ook archief, gebouw of tuin zijn.
Website: NFVM

Nederlands Indisch Cultureel Centrum
De stichting N.I.C.C. heeft als doel: Het bieden van gelegenheid voor ontmoeting en zodoende het bij elkaar brengen van mensen uit Nederlands Indische, Molukse, Chinees Indische, Nieuw Guinese en Surinaams Javaanse culturen enerzijds en mensen uit de Nederlandse cultuur anderzijds om de Indische cultuur uit te dragen en te promoten en de gezamenlijke beleving van deze cultuur en het behoud van het Indisch erfgoed te stimuleren in de ruimste zin des woords.
Website: Nederlands Indisch Cultureel Centrum

RASA
is een wereldculturencentrum in Utrecht, dat kunst en cultuur uit alle werelddelen op haar podium presenteert. In de goed geoutilleerde zaal vinden per seizoen ruim honderd concerten, theater- en dansvoorstellingen, literaire evenementen, festivals en club-RASA-dansavonden plaats. Tevens is er een maandelijks wisselende expositie en zijn er regelmatig danscursussen en workshops te volgen.
Website: RASA

Startpagina Nederlands-Indië
Informatieve startpagina over Nederlands-Indië en het unieke vertrekpunt voor iedereen die iets van Nederlands-Indië wil weten.
Website: Startpagina over Nederlands-Indië

Studium Generale TU Delft (SG)
Alle universiteiten in Nederland (en dus ook de Technische Universiteit Delft) hebben in de jaren na 1946 een eigen Studium Generale in het leven geroepen om de algemene kennis van studenten, medewerkers en andere geinteresseerden te verbreden door middel van vrij toegankelijke programma’s op het gebied van cultuur, techniek, maatschappij en wetenschap. Vele lezingen staan op internet, zoals de serie lezingen over China.
Website: SG

Tribale Kunst en Cultuur
De vereniging en dus ook de website zijn bedoeld voor alle liefhebbers van tribale kunst en cultuur. Andere termen voor het begrip ‘tribale kunst’ zijn bv. ‘volksstam-kunst uit de derde wereld’, ‘etnografica’ en ‘primitieve kunst’. Voorbeelden van deze kunst zijn Afrikaanse kunst en de authentieke kunst uit Indonesië, Oceanië, Azië en de Amerika’s waar het de Indiaanse culturen betreft.
Website: De Tribale Kunst en Cultuur

Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst
De Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst is opgericht in 1918 met het doel grotere bekendheid te geven aan de kunst van Azië. In de loop der jaren heeft zij een veelzijdige collectie kunstvoorwerpen bijeen gebracht, die internationale bekendheid geniet. De verzameling, die voortdurend wordt uitgebreid, is in bruikleen bij het Rijksmuseum in Amsterdam en vormt daar het hoofdbestanddeel van de afdeling Aziatische Kunst. De vereniging organiseert tentoonstellingen, lezingen en excursies.
Website: Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst

Vereniging van Vrienden van Museum Volkenkunde
De Vereniging van Vrienden van het Museum Volkenkunde te Leiden is in 1962 opgericht. Voor de leden worden in de maanden oktober tot en met mei lezingen georganiseerd.
Website: Vereniging van Vrienden van Museum Volkenkunde Klik op “over het museum” en vervolgens op “vereniging van vrienden”.

Vereniging voor Volkenkunde Breda (VVB)
De Vereniging voor Volkenkunde Breda [VVB] wil door middel van lezingen belangstelling wekken voor mensen in/uit andere culturen. Hoe leven zij, wat zijn hun gewoonten en gebruiken en waarin verschillen zij van ons.
Website: VVB

Vereniging Vrienden Etnografica (VVE)
De VVE is een platform waar mensen met belangstelling voor kunst en gebruiksvoorwerpen uit niet-westerse culturen elkaar ontmoeten, hun ervaringen uitwisselen en hun kennis delen. De VVE wil de kennis en waardering van etnografica bevorderen. Om dat doel te bereiken organiseert zij voordrachten, bijeenkomsten, excursies en maakt zij tentoonstellingen. Ook het leggen van contacten met experts en musea en het organiseren van een ruilbeurs rekent ze tot haar doelstellingen.
Website: VVE

Vereniging Vrienden van Het Prinsenhof
De Vereniging Vrienden van Het Prinsenhof heeft tot doel het museum te steunen middels het organiseren van activiteiten en om een financiële bijdrage te leveren aan de instandhouding en uitbreiding van de collectie.
Website: Vereniging Vrienden van Het Prinsenhof

VOC gebouwen in de hele wereld
Website: Wikipedia en VOC gebouwen in de hele wereld

1081 219 15 5 0