Missie
De missie van de vereniging “Verre Culturen Delft” is: het verspreiden van kennis en informatie over de historie, inhoud en ontwikkeling van verre culturen door het organiseren van activiteiten, zoals lezingen, kringen, demonstraties, workshops, excursies en uitvoeringen van dans of muziek, om daardoor meer inzicht en begrip te ontwikkelen in verre culturen. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan Indonesië.

Meer info over de vereniging
De vereniging “Verre Culturen Delft” (voorheen “Etnografische Vereniging Delft”) bestaat sinds 12 december 1955. Het biedt haar leden en andere geïnteresseerden maandelijks van september tot juni een veelheid van activiteiten betreffende verre culturen.

Kosten lezingen
De toegang tot een bijeenkomst is gratis voor leden. Donateurs van de Stichting Nusantara, jongeren en houders van Delftpas, CJP, studenten- en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,00 per persoon per lezing.

Wanneer
De lezingen vinden ‘s avonds plaats in de maanden september tot juni.

Waar
De meeste lezingen worden gehouden in museum paul tetar van elven, Koornmarkt 67, 2611 EC Delft.

1430 360 40 9 1