43 12 1 0 0

JAVA – MONDEN

1. dichte monden, verfijnd
Volgens Sukir

dhamis, fraai aaneensluitend, boven- en onderlip

copèt, niet geheel aaneensluitend van boven- en onderlip

nyawet, op onderlip bijtend

2. dichte mond, niet verfijnd
volgens Sukir

stijf gesloten

3. enigszins open mond, tanden in bovenkaak zichtbaar

glimlachend


grijnslach, scherpe hoektand


met zichtbaar tandvlees, scherpe hoektand

4. half open mond, tanden of scherpe hoektanden of slagtanden zichtbaar

met vooruitstekende kaak


mond wijd open


anjebèr, open bek, omgekrulde bovenlip, slagtanden


opengesperde bek, slagtanden


opengesperde bek, verlengde onderkaak, slagtanden