59 12 1 0 0

JAVA – SLIPPEN EN SJAALS AAN KLEDING – SEMBULIAN, SLÈNDHANG

a. sembulian lamba, enkel, b. sembulian rangkep, dubbel, c. sembulian banyakan, golvend, sembulian – slippen aan kleding


uncal dodot, slippen aan dodot, volgens Sukir


slèndhang dodot, volgens Sulardi


slèndhang aan broek, volgens Sulardi, Surakarta


manggaran, slip aan achterzijde van bokongan, volgens Sulardi


uncal, slip van textiel aan bovenkleding


uncal wastra – slip van textiel afhangend van heupen bij heren, volgens Sukir


tangsul praba, banden om praba vast te binden om bovenlichaam bij vorstelijke personen, volgens Sukir


schoudersjaal van prinsessen, volgens Sulardi, Surakarta