51 11 0 0 0

JAVA – HANDEN EN VINGERS

Mensenhanden

jriji janma, vingers van mens, verfijnd type


pancanaka kiwa & tengen, linker (boven) en rechter (onder) hand van figuur met scherpe duimnagel, pancanaka: Bima, Bayu, aap Hanuman


tuding dhagelan, wijzen van krachtige figuren en dienaren,


gegeman dhagelan, handhouding, vuist, van krachtige figuren en dienaren, volgens Sulardi, Surakarta


jriji dhagelan, hand met uitgestrekte vingers van krachtig figuur of dienaar, volgens Sulardi, Surakarta


jriji raksasa, hand met vingers van raksasa


gegeman danawa, vuist van danawa volgens Sulardi, Surakarta


jriji wanara, hand met vingers van aap van hoge rang, volgens Sulardi, Surakarta