43 9 0 0 0

JAVA – BOVENLIJVEN, Volgens Sulardi, Surakarta
BOVENLIJVEN SATRIA


satria sarira, bovenlijf van satria


putran sarira, bovenlijf prins met borstsieraad.


bovenlijf satria met kastekoord, ulur-lulur satria


satria birawa, bovenlijf krachtige satria


bovenlijf satria met borstsieraad, kalung, en praba


bovenlijf krachtige vorst, birawa raja, met kastekoord en praba


birawa ulur-ulur, geweldenaar met kastekoord

BOVENLIJF GEWELDENAREN – LAGERE STAND

birawa bungkuk, krachtdadig persoon


birawa lugas, zonder versierselen

BOVENLIJVEN GODEN

déwaraja, goddelijkevorst


déwa birawa, god als geweldenaar


déwa kesepuhan, god op oudere leeftijd


god van de onderwereld, Yamadipati


lichaam bode der goden, Narada

BOVENLIJF GEESTELIJKE

pandhita, priester

BOVENLIJVEN DEMONEN

détya raja, vorstelijke détya


détya raja nénéman, jongere vorstelijke détya


détya prepat, dienaar van détya

BOVENLIJVEN APEN

vorstelijke aap met kastekoord en praba, wanara praba


vorstelijke aap met kastekoord wanara ulur-ulur


aap met halsketting, wanara kalung


aap met sjaal over schouder, wanara slèndhang

BOVENLIJVEN – BADAN – DIENAARFIGUREN


Badan Cantrik