1458 55 2 0 0

Waarom lid worden
In Delft wonen 142 nationaliteiten. Delftenaren werken of gaan op vakantie naar vele landen. Dat maakt nieuwsgierig naar al die landen, volken en culturen.

Ben jij ook nieuwsgierig:
naar exotische landen en culturen? Het land van je (voor)ouders en vrienden? Hoe het er vroeger was en nu is? Hoe landen en culturen veranderen? Hoe oost en west mengen? Hoe oud en nieuw versmelten?

En wil je:
mede-geïnteresseerden ontmoeten? Het nieuwste van de kenners horen? Met ze discussiëren? Beter voorbereid verre reizen maken? De festivals en tentoonstellingen leren kennen?
Dan is lid worden echt iets voor jou.

Wat krijg je?

  • Van september tot juni wordt maandelijks een avondlezing of andere activiteit gehouden, meestal in het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611 CG, Delft
  • Voor iedere activiteit ontvang je een uitnodiging met toelichting.
  • Daarnaast organiseren we Indonesische buffetten, excursies, filmavonden e.d., waarbij leden korting krijgen.

Kosten lidmaatschap

  • Het lidmaatschap bedraagt € 22,50 per jaar. Voor houders van Delftpas, CJP of studentenkaart en jongeren (die bij aanvang van het verenigingsjaar nog geen 19 jaar zijn) bedraagt het lidmaatschap € 9,00 per jaar.
  • Een tweede persoon op hetzelfde adres kan voor slechts € 10,00 lid worden.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • De contributie dient voor 1 juli van het komende verenigingsjaar betaald te worden.

De contributie dient te worden overgemaakt op:

Rekening: NL55 INGB 0003 0103 95,
ten name van: Etnografische Vereniging Delft te Delft

Aanmelden
Bij voorkeur rechtstreeks via internet: noteer mij als lid. Of bij de secretaris per e-mail of per post. Download en print dan hier het aanmeldformulier.

Adreswijziging
Een wijziging van adres, telefoonnummer en/of e-mailadres dient zo spoedig mogelijk per post of per e-mail aan de secretaris te worden doorgegeven.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap voor het komende seizoen moet voor 1 juni schriftelijk (per post of per e-mail) aan de secretaris worden gemeld. Adres/contact secretariaat, klik hier.

Terug naar “boven”