47 12 0 0 0


PANJI IN BALINESE WAYANGSTIJL, SCHILDERING OP DOEK 1974, DOOR I PUTU SUWITRI, KAMASAN, BALI
FRAGMENT, DOEK, NATUURLIJKE VERFSTOFFEN

In het midden van het fragment zit een man te paard. Hij kijkt achterom naar een andere figuur te paard die half zichtbaar is. De beide mannen zijn omgeven door dienaren van hogere rang die stokken met vlaggen en banieren dragen en door bedienden van lage rang. De middelste man, met de lap over zijn linker schouder stelt Prins Panji voor.

Terug naar Wayang schilderijen-modern-Java-Bali