61 16 0 0 0

WAYANG KULIT NORTH BALI, MREDAH


Van der Tuuk, 1870-1894, Col. RMV 2601-11
Exhibited in Amsterdam in 1883, Col. RMV 370-883


Exhibited in Paris in 1893, Col. Heycop, RMV 933.08
Unknown origin, Col. RMV 3854-27

Terug naar made-to-order-cat-bali-exh-singaraja