51 19 3 0 0

PRAMBANAN, BRAHMATEMPEL, CENTRAL JAVA, EIND 9E EEUW
HINDUISTISCH

RELIEF IN DE RAMAYANA REEKS, IN DE KLUIZENARIJ VAN VALMIKI – AAN WIE HET AUTEURSCHAP VAN HET SANSKRIT RAMAYANA IS TOEGESCHREVEN – STAAT EEN STANDAARD MET BOLLETJES EROP. HET GEHEEL STELT EEN WIEROOKBRANDER VOOR VAN HETZELFDE TYPE ALS OP PAWON.

Terug naar Incense wierook