26 9 1 0 0


EEN BUDDHISTISCHE BRAHMAANSE PRIESTER VAN BALI BEZIG MET HET DOEN VAN PUJA – VERERING. OP EEN SCHAAL MET VOET LINKS STAAT EEN WIEROOKBRANDER, PASEPAN, EN RECHTS EEN LAMP, PADIPAN.

TEKENING VAN TYRA DE KLEEN IN DE KAT ANGELINO, BALINESE MUDRAS.

Terug naar Incense wierook

Terug naar “boven”