56 17 0 0 0

OVERZICHTSKAART VAN INDONESIA

OP DE EILANDEN SUMATRA, JAVA EN BALI ZIJN DE MEESTE HINDU-BUDDHISTISCHE OUDHEDEN GEVONDEN. OP KALIMANTAN, LOMBOK EN SUMBAWA ZIJN ENKELE RESTEN VAN HINDU EN/OF BUDDHISTISCHE OUDHEDEN GEVONDEN.

Terug naar Incense wierook