48 19 4 0 0

KESIMAN TENGAH, OOST JAVA, BIJ MOJOKERTO

HET IS NIET ZEKER WANNEER DE TEMPEL GEBOUWD IS. HET ZOU EEN VROEGE OOST JAVAANE TEMPEL KUNNEN ZIJN, DWZ ELFDE-TWAALFDE EEUW. HET IS OOK NIET ZEKER OF HET GEBOUW EEN HINDU TEMPEL WAS.

PANEEL VAN TEMPELLICHAAM. ROZET MET ZWEVENDE VROUWELIJKE FIGUUR DIE IN HAAR LINKER HAND EEN WIEROOKBRANDER MET STEEL HOUDT. ROOK KRINGELT OMHOOG UIT DE BRANDER.

DETAIL VAN DE BRANDER

Terug naar Incense wierook