61 21 5 1 0

CETO, CENTRAAL JAVA, 14e – 15e EEUW AD


HINDU TERRASHEILIGDOM OP DE BERGLAWU

Een beeld van een staande man, de handen met de duimen omhoog voor zijn borst, dat met wierook en bloemen nog steeds vereerd wordt. De staande man stelt Bhima, een van de vijf Pandawa gebroeders, zonen van Pandu voor.

Terug naar Incense wierook