52 15 2 0 0

BOROBUDUR, CENTRAAL JAVA, ONGEVEER TWEEDE HELFT 9e EEUW AD
RELIEF III47, MIDDEN

Een man staat op zijn linker been, terwijl hij zijn rechter been tegen zijn heup houdt. De palmen van zijn handen rusten op zijn borst. De figuur draagt een kroon. Hij staat in een soort paviljoentje. Op de grond staan twee kandelaarachtige voorwerpen met bolletjes. Vlammen komen omhoog. Het zijn waarschijnlijk twee wierookbranders.

Het relief is een der panelen op de hoofdmuur van de derde galerij. De lotgevallen van Sudhana die leermeesters afgaat om meer over het Buddhisme te weten zijn afgebeeld. De verhalen zijn ontleend aan een Sanskrit text de gaóðavyùha. Op relief 47 de Maitreya, een toekomstige Buddha, is afgebeeld terwijl hij ascese doet in een paviljoen.

Terug naar Incense wierook