49 20 6 0 0

BOROBUDUR, CENTRAAL JAVA, ONGEVEER TWEEDE HELFT 9e EEUW AD
RELIEF IIB26, LINKS EN MIDDEN

Links zit een religieus figuur in een paviljoentje. De manier van zitten wijst erop dat de figuur een man is. Rechts zit in een lang gebouwtje een groep van negen mensen geknield, de de vingers van de handen gevouwen. Het is mogelijk dat de figuren mannen zijn, die de zittende figuur in het aparte paviljoentje vereren. Tussen de beide gebouwtjes in staat een kandelaarachtig object waaruit een rookpluim opstijgt. Dit is waarschijnlijk een wierookbrander.

Het reliefpaneel is aangebracht op de binnenkant van de ballustrade van de tweede gallerij. Op deze balustrade zijn panelen met diverse jàtaka verhalen afgebeeld. De meeste verhalen zijn nog niet geïdentificeerd. Het is mogelijk dat op dit beeld een episode uit de gàndavyuha is afgebeeld. Sudhana zou hier een leraar bezoeken.

Terug naar Incense wierook