80 28 6 0 0

BOROBUDUR, CENTRAAL JAVA, TWEEDE HELFT 9E EEUW AD
RELIEF Ia92, RECHTS

Een man, links en een vrouw, rchts, zitten aan weerszijden van een hemelboom, parijàta. Tussen hen en de boom staan twee kandelaars met brandende wierook, waarvan de rook omhoog kringelt. Voor de boom staat een schelp op een driepoot. Uit de schelp steekt een bloem. De man maakt gebaren die eerbied uitdrukken. De vrouw houdt een ronde schaal in haar linker hand terwijl zij met haar rechter hand iets (wat zij waarschijnlijk uit de schaal heeft gehaald) in de brander stopt. Het is mogelijk dat er geurpoeder of geurkorrels in de schaal zitten, die door de vrouw in de brander gedaan worden.

Relief 92 is afgebeeld op de bovenste reeks panelen van de eerste gaanderij. De levensloop van Buddha, waarschijnlijk ontleend aan de Sanskrit text Lalitavistara, wordt weergegeven. Dit relief is onderdeel van een tweetal scenes in de hemel van Brahma waar Buddha vereerd wordt door Brahma en andere goden.

Terug naar Incense wierook