58 14 0 0 0

BOROBUDUR, CENTRAAL JAVA, TWEEDE HELFT 9E EEUW AD
RELIEF Ia92, links

Twee vrouwen zitten geknield aan weerszijdenv an een hemelboom. Tussen hen en de boom in staan twee kandelaars met wierook. De rook van de rechter kandelaar kringelt omhoog. De rechter vrouw houdt een platte schaal of bak in haar linker hand en zij legt iets, wat zij waarschijnlijk uit de schaal heeft gehomen, in de wierookbrander. De linker vrouw houdt een pot met een tuit in haar beide handen. De tuit is naar de boom toegericht. Een straaltje water komt uit de tuit. Dit is een manier van vereren. In het midden dicht bij de stam van de boom staat een driepoot waarop een voorwerp, waarschijnlijk een schelp is geplaatst.

Relief 92 is deel van een reeks gewijd aan scenes uit het leven van de Buddha uitgebeeld op de bovenste reeks panelen van de eerste gaanderij. De tekst waaraan de scenes ontleend zouden kunnen zijn is misschien de Lalitavistara. Paneel 91 en 92 zijn gewijd aan de erkennign en verering van Buddha door Brahma en andere goden. De bomen waarvoor de verering plaats vindt zijn hemelbome

Terug naar Incense wierook