61 16 0 0 0

BOROBUDUR, MIDDEN JAVA, ONGEVEER TWEEDE HELFT 9E EEUW AD
RELIEF Ia92 MIDDEN, BOVENSTE REEKS

Hemelbomen of wensbomen, parijàta, worden vereerd. Aan weerszijden van de boom een vrouw. De linker knielt en steunt met haar handen op de grond als teken van onderdanigheid, de rechter heeft de handpalmen tegen elkaar als teken van verering. Deze handhouding heet añjali (Sanskrit) of sêmbah (Oud Javaans). Tussen de dames en de boom in staan twee kandelaars met brandende wierook waarvan de rook omhoog kringelt.

Het relief is afgebeeld op de bovenste reeks panelen van de eerste gaanderij. Scenes uit de levensloop van Buddha worden erop afgebeeld. De afgebeelde episodes zouden ontleend kunnen zijn aan de Sanskrit text Lalitavistara. In de scene afgebeeld op paneel Ia92 is Buddha juist herkend als groot man en vereerd door Brahma en andere goden. De hemel bomen worden, als teken van eer aan Buddha, versierd en vereerd door vrouwen.

Terug naar Incense wierook