49 12 0 0 0

BOROBUDUR, MIDDEN JAVA, ONGEVEER TWEEDE HELFT 9E EEUW AD
RELIEF Ia 84, links

Een vrouw, staande midden, houdt een pot vast. Links zit een Buddha figuur op een altaar. Tussen hen in is een soort ronde, paddestoelachtige brander waaruit een rookpluimpje komt. Dit is waarschijnlijk een wierookbrander. De vrouw is Sujatà, dochter van het hoofd van het dorp dat Buddha bezoekt.

Relief no. 84 van de bovenste reeks op de hoofdmuur van de eerste gallerij. Het verhaal dat afgebeeld is zou ontleend kunnen zijn aan eenSanskrit text de Lalitavistara.

Terug naar Incense wierook