56 15 0 0 0

BOROBUDUR, CENTRAAL JAVA, ONGEVEER TWEEDE HELFT 9e EEUW
BUDDHISTISCH MONUMENT

OVERZICHT VAN DE TRAPPEN VIA WELKE MEN HET MONUMENT KAN BETREDEN. ER ZIJN TRAPPEN IN HET MIDDEN VAN ELK DER VIER ZIJDEN. AAN WEERSZIJDEN VAN DE TRAPPEN WAREN BEELDEN VAN LEEUWEN, ZITTEND OP HUN ACHTERPOTEN OPGESTELD. DE MEESTE VAN DIE BEELDEN ZIJN VERDWENEN.

Terug naar Incense wierook