55 14 0 0 0

Maharorawa hel

Bungur A, 860 AD
Overtreders van het edict van de vorst komen in de maharorawa hel terecht

Wwatan Tija, 880 AD
Inhet vervloekingsformulier: overtreders komen in de Maharorawa hel in de helleketel met de runderkoppen, wrshabhamuka en in de helleketel, kawah.

Gilikan I, ongedateerd

In het vervloekingsformulier: overtreders komen in de hel, naraka, terecht en in het bijzonder in de Maharorawa hel.

Rukam, 907 AD
In het vervloekingsformulier: overtreders komen in de maharorawa hel terecht.

Sugih Manek, 915 AD
Overtreders van het edict van de koning komen in de Maharorawa hel terecht waarin het leger van Yama, Yamabala, en de Kingkara demonen zijn om te straffen.

Lintakan, 919 AD
In het vervloekingsformulier: overtreders komen in de ketel, kawah, in de maharorawa hel terecht.

Gunung Kawi, 929 AD
In het vervloekingsformulier: overtreders van het edict van de vorst worden gestraft in deze hel

Sarwadharma, 1269 AD
Overtreders van het edict van de koning komen in de rorawa hel terecht.

Aweci hel

Kuti, 840 AD
Overtreders van het edict van de vorst komen in de Aweci hel terecht.

Naraka, hel

Rukam 907 AD
Overtreders van het gebod van de koning komen in de hel, naraka, terecht.

Ongedateerde inscriptie
Overtreders van het gebod van de koning komen in de hel, naraka, terecht waar zij in de koperen ketel met de runderkoppen gekookt worden door Yama’s leger en de Kingkara’s.

Terug naar Hellen en straffen