38 8 0 0 0

Diashow van 6 foto’s (4 sec per foto).
Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.
Lees ook de tekst onder de diashow .

  • .-bale-opbaring-suci.16.11.09jpg
  • .bale-opbaring-textile-suci
  • .rustbed-in-bale-curtains-textile-photos-banten-16.11.09
  • .-bale-opbaring-lijk-doeken-17.11.09
  • .-paspoort-ziel-naam-dode
  • .het-einde-20.11.09

Anak Agung Ngurah Anom Mayun

Foto 1.
De dode ligt opgebaard in de suci, een speciale ruimte binnen het paleis voor rituelen.
Op de achtergrond twee (van de vijf) vrouwen van de dode, die nog in leven zijn. Zij waren indertijd beroemde danseressen. Op de voorgrond zit de een-na oudste zoon.
De dode had 29 kinderen uit vijf vrouwen. In totaal had hij in november 2009 201 nazaten.
De pilaren van de bale zijn omwonden met beschilderde doeken uit Sukawati, die op het ogenblik in de mode zijn. Florale patronen opgebracht in goudverf zijn erop te zien. De gele doek die van het rustbed afhangt is ook uit Sukawati. Op de houten achterwand is een schildering in traditionele stijl, gemaakt door een schilder uit Krambitan in 1935. Een verhaal over het verlossen van de ziel van een dode wordt afgebeeld.

Foto 2.
Het rustbed in de suci waarop de dode ligt opgebaard. De ceremoniemeester, een neef van de dode, is bezig de doeken goed te leggen. Doeken van verschillend makelij bedekken de dode. De stijlen van het rustbed zijn omwonden met doeken uit Sukawati. De gordijnen, langse, eveneens. Op de houten achterwand van het rustbed is een schildering met een verhaal over de ziel zichtbaar.

Foto 3.
Overizcht van de plaats waar de dode kort na zijn dood was opgebaard, in een paviljoen midden in het paleis. De vorst ligt op een rustbed, omgeven door beschilderde bedgordijnen die beschilderd zijn met florale patronen in Sukawati stijl.

Foto 4.
De dode, bedekt met doeken, op het rustbed in de suci. Gordijnen en lappen rondom stijlen van het paviljoen zijn in Sukawati stijl. Een foto van de overledene prijkt aan het voeteneind. Offers staan op de grond. Het is avond, strakt komt een groep verwanten om te waken bij de opgebaarde.

Foto 5.
Dit is het paspoort voor de ziel van de dode. Het is gemaakt van een stukje lontarpalmblad. De naam van de overledene, Ida Anak Agung Ngurah Anom Mayun, is er in Balinese letters opgeschreven. Straks kunnen de bewakers van de poort van het verblijf ‘’boven’’ lezen wie de persoon is die aankomt. Het paspoort wordt aan een offer bevestigd, dat tegelijk met de dode verbrand wordt.

Foto 6.
De stier in de bale gumi op de crematieplaats is in brand gestoken. Nu is het wachten tot alles tot as is verbrand aangebroken. Hierna wordt de as verzameld, naar het strand gebracht en vervolgens in zee verspreid.