63 23 2 1 0

Diashow van 1 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht
  • wayang java-setup-screen-figures lft-rght-gunungan-lamp-dalang-nanang-c.otto