37 7 0 0 0

Diashow van 2 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
  • dalang buleleng-opstelling, 1910-1925-tif.jpg
  • kropak-wayang-rajah-pamrajan-beraban-23.8.12-2.jpg