35 4 0 0 0

Diashow van 8 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
  • damar pawayangan-back-lombok-c.w.angst.jpg
  • damar pawayangan-pot-lombok-c.w.angst-front.jpg
  • lamp wood-terracotta-human head-lombok-full.jpg
  • lamp wood-terracotta-human head-lombok.jpg
  • wayang lamp-c.w.angst-da-back-buta sungsang with legs.jpg
  • wayang lamp-c.w.angst-da-front-buta sungsang-legs-metal lamp-human head.jpg
  • wayang lamp-c.w.angst-ex c.seltmann-da 04-karang bintulu-javanese brass oillamp-front-sbali.jpg
  • wayang lamp-c.w.angst-ex c.seltmann-da 04-side-jav brass oillamp-sbali.jpg