23 6 0 0 0

Diashow van 1 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
  • 26-nota palu-barter-sirih-tabacco.jpg