50 8 0 0 0

Diashow van 28 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
 • bor-ia017-dienaresmaya-sirihtas.jpg
 • bor-ia018-brahmaan-suddhodhana-maya.jpg
 • bor-ia018-dienares maya.jpg
 • bor-ia035.jpg
 • bor-ia035sirihinbasket.jpg
 • bor-ia042-gopa-prins.jpg
 • bor-ia042.jpg
 • bor-ib028sirihbox.jpg
 • bor-ib083floweroffering-sirih.jpg
 • bor-ib091throne-sirih-lancang-box.jpg
 • bor-iib014-sirih-knife.jpg
 • bor-iib014-sirihbearer.jpg
 • bor-iii-cakrawartinsymbols-sirihbag-knife.jpg
 • bor-iii-sirihknife-box.jpg
 • bor-ivb-e-elephant-king-sirih.jpg
 • bor-ivb-e-sirihbearer.jpg
 • bor-ivb-n-sirihstel-knife.jpg
 • bor-ivn-king-sirihbox-knife.jpg
 • boriib014maitreya-brahmin-sirih.jpg
 • boriib014pavilion-woman-sirih.jpg
 • boriib024moneybags-sirih.jpg
 • boriib024sirihbag-knife.jpg
 • borivb054sirih-betelcutterinbag.jpg
 • java-bor-iib014-sirih-knife.jpg
 • java-bor-ivb-n-sirihstel-knife.jpg
 • java-bor-ivn-king-sirihbox-knife.jpg
 • sirihsetboro.jpg
 • sirihsetboro2.jpg