53 16 6 5 0

Diashow van 1 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
  • wayang-java-setup-screen-figures-lft-rght-gunungan-lamp-dalang-nanang-c.otto_.jpg