59 10 0 0 0

Diashow van 3 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
  • dalang-Buleleng-opstelling-1910-1925-tif.jpg
  • kropak-wayang-rajah-pamrajan-Beraban-23.8.12-2.jpg
  • wayang-bali-opstelling-kist-figuren.jpg