43 7 0 0 0

Diashow van 3 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
  • Rangga-Lawe-glasspainting-Ledjar-1993-2.jpg
  • Rangga-Lawe-glasspainting-Ledjar-1993.jpg
  • Rangga-Lawe-glasspainting-ledjar-1993-signature.jpg