128 30 4 2 0

Diashow van 6 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
  • Glasinlood-Parkweg-wayang-rght.jpg
  • Kerling-glas-in-lood-wayangpoppen-1908.jpg
  • Kerling-glas-in-lood.jpg
  • Wilotama-Solo-style-rght-c.Baartmans-Ledjar.jpg
  • glasinlood-Parkweg-wayang-lft-det.jpg
  • glasinlood-Parkweg-wayang-lft.jpg