50 10 0 0 0

Diashow van 4 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
  • Temburu-Sa-16-voorkant-schoenen.jpg
  • plate-Bima-2-demons-inscription.jpg
  • plate-Bimasuci-inscription-sedjarah.jpg
  • plate-red-demon-inscription.jpg