60 9 0 0 0

Diashow van 3 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
  • ThaiWatPoincsticks.jpg
  • ThaiWatPoworship.jpg
  • VietGaraisticks.jpg