83 24 3 1 0

Diashow van 4 foto’s (4 sec per foto). Gebruik de start-/stopknop (onder de afbeelding) om de diashow te stoppen of te starten.

Vorige serie Terug naar het overzicht Volgende serie
 • 001-4flutists-Wirobrojo-.jpg
 • 002-army-Dahang-Wirobrojo-.jpg
 • 003-army-Dahang.jpg
 • 004-army-Wirobrojo-Dahang-PatangPuluh.jpg
 • 005-army-Wirobrojo.jpg
 • 006-army-Jagakarya-Prawirotama-Nyutra.jpg
 • 007-army-Dahang-PatangPuluh-Prawirotama.jpg
 • 009-army-Dahang.jpg
 • 010-armyheads-sitting-waiting.jpg
 • 011-army-Bugis-waiting.jpg
 • 012-abdidalem-waiting-dwarf.jpg
 • 013-musicians-Ketanggung-drum-flutes.jpg
 • 014-army-Wirobrojo-flagscovered.jpg
 • 015-army-Wirobrojo-flagsopening.jpg
 • 016-army-Wirobrojo-flagopen-GulaKlapa.jpg
 • 017-army-Wirobrojo-flagopen-top.jpg
 • 018-army-Wirobrojo-flagopen-GulaKlapa.jpg
 • 019-army-Wirobrojo-flagsopen-GulaKlapa.jpg
 • 020-army-Wirobrojo-flags.jpg
 • 021-army-Wirobrojo-Dahang-flags.jpg
 • 022-official-trousers-patola-kain-coat-embroidery-kuluk.jpg
 • 023-army-controlingtroups.jpg
 • 024-SriSultan-Assistant-officials.jpg
 • 025-SriSultan-AbdiDalem-Assistant-officials.jpg
 • 026-SriSultan-Assistant-officials-patolatrousers.jpg
 • 027-army-Wirobrojo-marching-music.jpg
 • 028-Dahang-white-lance.jpg
 • 029-dragersgunungans-plangiblue-jacketred.jpg
 • 030-float-nasibungkus-voordragers.jpg
 • 031-float-nasibungkus-voordragers-2.jpg
 • 032-floats-nasibungkus-fruit-voordragers.jpg
 • 033-floats-nasibungkus-voordragers.jpg
 • 034-pavilion-lontar-offering-dragers.jpg
 • 035-pavilion-lontar-offering-dragers-det.jpg
 • 036-pavilion-dragers-offerings.jpg
 • 037-pavilion-pillar-calligraphy.jpg
 • 038-dragers-pavilion-gunungan2.jpg
 • 039-floats-nasibungkus-voordragers.jpg
 • 040-pavilion-pillars.jpg
 • 041-pavilion-leiderdragers-offering.jpg
 • 042-pavilion-leiderdragers-offering.jpg
 • 043-floats-nasibungkus-voordragers.jpg
 • 044-gunungan2-dragers-inpavilion.jpg
 • 045-float-gunungan2-dragers-pavilion.jpg
 • 046-gunungan4-dragers-pavilion.jpg
 • 047-gunungan4-dragers-textile-plangiblue-redcoat-pavilion.jpg
 • 048-float5-flat-bluewhitecloth-pavilion-dragers.jpg
 • 049-gunungan1.2-float-dragers-pavilion.jpg
 • 050-doorkraton-turqoise.jpg
 • 051-door-kraton-turqoise.jpg
 • 052-districtheads-whitecoat-pavilion.jpg
 • 053-Bugis-music-gate-exit.jpg
 • 054-Bugis-music-gate-exit.jpg
 • 055-Bugis-bende.jpg
 • 056-Bugis-lances.jpg
 • 057-Bugis-leader-patola.jpg
 • 058-Bugis-leader-patola-det.jpg
 • 059-Bugis-textile-black-yellow.jpg
 • 060-Bugis-lancebearer-patola.jpg
 • 061-Dahang-gate-musicians.jpg
 • 062-Dahang-lances-white-kainpoleng-textile.jpg
 • 063-white-kainpoleng-lancebearers.jpg
 • 064-Bugis-flagbearer.jpg
 • 065-Bugis-flagbearer.jpg
 • 066-Bugis-flag-waiting.jpg
 • 067-official-whitecostume-army.jpg
 • 068-gulaklapa-white-red-flag.jpg
 • 069-Wirobrojo-caps-flags-gulaklapa.jpg
 • 070-Wirobrojo-red-caps-flag-gulaklapa.jpg
 • 071-Wirobrojo-music-red.jpg
 • 072-Wirobrojo-back-red.jpg
 • Hayagriwa-Candi-Jago.jpg
 • Hayagriwa-in-het-stenen-Amoghapasa-beeld-van-Rambahan.jpg
 • hayagriwa-kopie-van-Amoghapasa-in-brons.jpg
 • hayagriwa.jpg
 • jago-1.jpg
 • jago-2.jpg
 • tigawangi-1.jpg
 • tigawangi-2.jpg