De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Verre Culturen Delft (VCD) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website en stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. VCD is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Als verwijzingen naar andere sites zijn opgenomen is dat louter ter informatie van de bezoeker. Hoewel VCD zeer selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan niet ingestaan worden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.

1219 626 19 3 0