309 42 0 0 0

Woensdag 17 mei 2017

Excursie naar Waalwijk. Aankomen tussen 11.30 – 12.00 uur. Daarna lunch, rondleiding door Martin Roos door zijn collectie met historische foto’s en kunst- en gebruiksvoorwerpen uit Nederlands Indië, gevolgd door een excursie naar het Textielmuseum en museum De Pont *) in Tilburg en tot slot een Indonesische maaltijd. Wij gaan erheen met auto’s van het bestuur en onze leden. Voor deze excursie kunt u zich nog niet opgeven.
*) De internationaal bekroonde kunstenaar Fiona Tan (Indonesia, 1966) heeft in De Pont haar tweede tentoonstelling in de onlangs geopende nieuwe vleugel van het museum. Zij biedt de bezoeker een meeslepende audiovisuele ervaring met de tweedelige installatie Ascent die Tan maakte in opdracht van het Izu Photo Museum in Shizuoka, Japan. Ascent is samengesteld als een montage van meer dan 4000 foto’s van de berg Fuji die werden aangeleverd door het publiek of geselecteerd uit de collectie van het Izu Photo Museum.

Dinsdag 11 april 2017

Lezing om 19.30 uur in Sociëteit Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611 CG Delft (ingang via de tuin). Hedi Hinzler en Martin Roos geven een prachtige lezing over de wereldtentoonstellingen in de 19de/begin 20ste eeuw, waar Nederland zijn kolonies presenteerde met o.a. de schaalmodellen van huizen, moskeeën enz. die later over Nusantara en de andere volkenkundige musea verdeeld werden.
Deze lezing vervangt de start van de werkgroep ‘Collectie Nusantara’ omdat de site nog niet beschikbaar is.

Donderdag 23 maart 2017

Excursie naar restaurant ‘De Lachende Javaan’ in Haarlem. Eigenaar Frans Helling heeft een tegeltableau Oost-West en een bijzondere collectie Indonesische etnografica.

Dinsdag 21 februari 2017

Lustrumavond in Sociëteit Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611 CG Delft (ingang via de tuin) met borrel om 18.00 uur en Indonesische maaltijd om 18.30 uur. Vanaf 19.30 uur determineert Hedi Hinzler wayang-poppen van leden aan de hand van foto’s van de voor-, achter- en eventueel zijkant van een wayangpop of een meegenomen wayangpop. Klik hier voor alle informatie.

Vrijdag 10 februari 2017

Excursie naar museum Bronbeek. In het museum is t/m 12 maart 2017 de tentoonstelling ‘Van KNIL-militair tot meester-architect. De koloniale architectuur van Charles & Richard Schoemaker’ te zien met veel foto’s en modellen van gebouwen, vooral van Bandung. U kunt zich voor de excursie naar Bronbeek tot 26 januari 2017, maar liefst zo snel mogelijk, bij Jan van Dulleman opgeven. Klik hier voor de nieuwsbrief met alle informatie, ook over aanmelding.

Eind januari/begin februari . .

. . . begint Hans van Haeren bij hem aan huis met de werkgroep over ‘Sirih en betel in Azië’.
Wie mee wil doen kan zich vóór 16 januari 2017 bij Hans opgeven onder vermelding van naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Hans geeft de datum en tijd aan de geïnteresseerden door. Hij en de deelnemers spreken in het vervolg de datum, middag en plaats in onderling overleg af. Klik hier voor de nieuwsbrief met alle informatie, ook over aanmelding.

Donderdag 19 januari 2017 om 19.30 uur

Margriet van der Goes:
Lezing van ons lid Margriet van der Goes over de bergvolkeren van Myanmar. Margriet heeft haar hele leven gereisd naar verre landen en is thans reisleider bij Djoser.
Locatie: Sociëteit Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611 CG, Delft

Woensdag 23 november 2016

Algemene Ledenvergadering
met voorafgaand een borrel en een Indonesische maaltijd. In de nieuwsbrief leest u hoe u zich hiervoor kunt opgeven en hierin staat ook het programma. Na afloop is er nog een lezing van Erik Mischgofsky met filmfragmenten: “De wonderen van Centraal India: deel 2.
Locatie: Gebouw Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM, Delft

Dinsdag 1 november 2016 om 20.00 uur

Karel Weener:
Lezing “Een scheur in je hart” over zendeling Willem Schröder en zijn collectie in museum Nusantara.
Locatie: Gebouw Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM, Delft

Dinsdag 27 september, 20.00 uur

Marga Schoemaker:
Lezing De inventarisatie, registratie, waardering en ontzameling van de collectie van museum Nusantara. Meer dan twee jaar is er met een heel team van ons museum Prinsenhof en van het Volkenkundig museum Leiden gewerkt aan een zorgvuldige inventarisatie, registratie, waardering en ontzameling van de volledige collectie van museum Nusantara. Marga Schoemaker is conservator/projectleider bij museum Prinsenhof en was nauw betrokken bij het hele proces.
Locatie: Gebouw Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM, Delft


Adressen:

  • De Witte Roos, Oude Delft 73, 2611 BC Delft (zie kaart)
  • De Zuster, Gasthuisplaats 1 (hoek Koornmarkt, 2611 BN Delft (zie kaart).

Lezing in het Engels.